丛林法则:金沙官网登录-金沙官方平台

金沙官网9304

   金沙官网9304

   Każde zdarzenie niepożądane, które wystąpiło podczas przyjmowania leku AstraZeneca mogą Państwo zgłosić za pośrednictwem formularza elektronicznego. Prosimy o kontakt jeśli Państwa kraj nie znajduje się na liście.

   Jako firma farmaceutyczna jesteśmy zobowiązani do gromadzenia informacji na temat bezpieczeństwa naszych leków i przekazywania ich właściwym organom regulatorowym. W ramach realizacji tych zobowiązań, Państwa dane osobowe podane w niniejszym formularzu, zostaną zanonimizowane w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby zgłaszającej.

   Jeżeli wystąpiło u Państwa lub podejrzewają Państwo wystąpienie zdarzenia niepożądanego, które jest związane z przyjmowaniem leku, prosimy o kontakt z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

   Przez zdarzenie niepożądane związane z przyjmowaniem leku rozumie się wystąpienie niepożądanego stanu natury medycznej lub pogorszenie istniejącego wcześniej niepożądanego stanu natury medycznej, które nastąpiły podczas przyjmowania lub po zakończeniu przyjmowania leku. Związek przyczynowo skutkowy pomiędzy wystąpieniem zdarzenia niepożądanego a przyjmowaniem leku nie musi być jednoznaczny. Niepożądane zdarzenie natury medycznej może manifestować się w postaci objawów odczuwalnych bezpośrednio przez pacjenta (np. nudności, ból w klatce piersiowej), objawów obserwowany przez lekarza (np. tachykardia, powiększenie wątroby) lub nieprawidłowych wyników badań (np. wyniki badań laboratoryjnych, EKG).

   Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, gromadzimy również inne informacje związane z bezpieczeństwem stosowania leków, takie jak: przedawkowanie, interakcje itp.

     金沙官网网址466094217457
     baiduxml 金沙登录平台入口